TÄHTITAKOMO 2017: Päiväkoti Pikku Akatemia

31.3.2017

Vuoden 2017 TÄHTITAKOMOKSI pääkaupunkiseudulla valittiin päiväkoti Pikku Akatemia Kauniaisista.

”Vahvat juuret, kantavat siivet”

Pikku Akatemiassa korostetaan lapsen ja lapsuuden kunnioitusta, hyväksyntää ja välittämistä, osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä. Päiväkodissa panostetaan kannustavaan ja myönteiseen ilmapiiriin niin aikuisten kuin lasten ja perheidenkin kesken. Vuorovaikutukselle annetaan kaikessa toiminnassa tilaa ja päiväkodin ovet ovat aina avoinna lasten läheisille. Toiminnan avulla tuetaan perheiden verkostoitumista ja vahvistetaan niin lasten kuin perheidenkin osallisuutta.

Päiväkodissa kuunnellaan lasten, perheiden sekä henkilökunnan ajatuksia, järjestetään yhteisiä perheiltoja sekä isovanhempien päiviä. Yhteistyölle ja yhteiselle toiminnalle järjestetään aikaa ja tapahtumia - Lasten ympärille rakennetaan turvallista toimintaympäristöä yhteisvoimin.

Onnea Päiväkoti Pikku Akatemia, vuoden 2017 TÄHTITAKOMO!


 

TÄHTITAKOMO - PARASTA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖTÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Hyvällä kodin ja koulun yhteistyöllä lasten, vanhempien ja opettajien kesken edistetään koulujen, päiväkotien ja oppilaitosten kasvatus-ja opetustyötä sekä lasten ja nuorten hyvinvointia. TÄHTITAKOMO -kilpailun tavoitteena on levittää olemassa olevia, toimivia yhteistyökäytäntöjä ja saada aikaan keskustelua laadukkaasta kodin ja koulun, oppilaitoksen tai päiväkodin yhteistyöstä.

TÄHTITAKOMO 2017 -kilpailu julkistettiin 1.9.2016 ja se oli avoin kaikille päiväkodeille, kouluille ja oppilaitoksille pääkaupunkiseudulla. TÄHTITAKOMO 2017 -kilpailun järjestivät vanhemmat ja opettajat yhdessä: OAJ Pääkaupunkiseutu sekä kaupunkitasoiset vanhempainyhdistykset Helsingin HELVARY, Vantaan VANVARY ja KoKoEspoo.

Vuoden 2017 Tähtitakomon valinnassa kiinnitettiin huomiota seuraaviin asioihin:
Koulussa, päiväkodissa tai oppilaitoksessa

  • on toimivia, yhteisöllisyyttä lisääviä yhteistyökäytänteitä
  • on luottamuksellinen, rakentava toimintaympäristö
  • kaikki tulevat kuulluksi ja jokaista arvostetaan
  • osallisuutta kannustetaan ja vahvistetaan

Yhteys-ja lisätiedot:

Hanna Iso-Kuortti

puheenjohtaja
OAJ Pääkaupunkiseutu – Pääkaupunkiseudun alueyhdistys ry
puh. 050 522 9055
puheenjohtaja@oajpaakaupunkiseutu.fi