Kodin ja varhaiskasvatuksen välinen yhteistyö

20.12.2015

Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyön tavoitteena on luoda hyvä pohja vanhempien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden väliselle suhteelle ja kasvatuskumppanuudelle. Hyvän ja toimivan yhteistyön avulla edistämme lapsen turvallista päivähoidon alkua. Kasvattajat tutustuvat lapsen vanhempiin ennen päivähoidon aloitusta ja vanhemmat voivat kertoa omat toiveensa ja odotuksensa. Aikuisten luoma suhde helpottaa myös lapsen oloa varhaiskasvatuksessa.

"Jotta alueyhdistys onnistuu yhteistyömallin kehittämisessä Vantaan kanssa, tarvitsee se mahdollisimman laajan joukon päiväkoti-ikäisten lasten huoltajia mukaan yhteiseen työhön. Kannustamme kaikkia osallistumaan erilaisiin yhteisiin kehittämistapaamisiin, joista viestimme alueyhdistyksen verkkosivuilla ja Facebook-ryhmässä. –painottaa VANVARYn puheenjohtaja Mika Jokinen.

Kodin ja varhaiskasvatuksen yhteistyö perustuu arkiseen kanssakäymiseen.

Lue lisää Vantaan kaupungin sivuilta

Lue myös Vantaan Varhaiskasvatuksen joulukuun uutiskirje