Jäsenrekisteriseloste

1

Rekisterin nimi

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry:n jäsenrekisteri

2

Rekisterin pitäjä

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry

www.vanvary.fi

3

Rekisteriasioista vastaava

VANVARYn hallituksen jäsenvastaava

4

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11§:ssä tarkoitetun jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä

5

Rekisterin tietosisältö

*pakollinen tieto

Yhdistysjäsenet

 • Yhdistyksen nimi*
 • Puheenjohtajan nimi*
 • Yhdistyksen rekisterinumero*
 • Yhdistyksen sähköpostiosoite*
 • Puhelinnumero
 • Yhdistyksen internet-sivujen osoite
 • Yhdistyksen Facebook-sivujen/ryhmän osoite
 • Kopio yhdistyksen Yhdistysrekisterissä hyväksytyistä säännöistä
 • Muu liite (jos yhdistys itse lähettää sellaisen)

Henkilöjäsenet

 • Nimi*
 • Syntymäaika*
 • Osoite*
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite*

Kannatusjäsenet

 • Yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön nimi*
 • Henkilön syntymäaika tai yhteisön tunnus
 • Katuosoite*
 • Postinumero*
 • Postitoimipaikka*
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite

Kaikki jäsenet pääsevät itse päivittämään omia jäsentietojaan rekisteröidyttyään käyttämään yhdistyksen sivuja omia salasanojaan käyttämällä.

Roolitiedot

VANVARYn hallitus ylläpitää jokaisen jäsenrekisteriin viedyn yhdistyksen/henkilön kohdalla roolitietoa:

 • Pääkäyttäjät
 • Päivittäjät
 • Hallitus
 • Sisäilmatoimikunta
 • Jäsenyhdistykset
 • Henkilöjäsenet
 • AUDITOINTI, Suomen Vanhempainliitto

Roolitietoa käytetään mm. kohdennettuun jäsenviestintään.

Lisäksi jokaisen jäsenen kohdalla VANVARYn hallituksen on mahdollista kirjata Lisätietoja VANVARY hallitukselle -kohtaan esim. roolituksiin liittyvää lisäinformaatiota. Tällaista voi esim. yhdistysjäsenen kohdalla olla: yhdistyksen hallitukseen kuuluvat lisäksi henkilöt NN, NN, jne.

6

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä saadut tiedot, sekä kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksuista.

7

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan hallituksen jäsenille, sekä hallituksen tekemällä päätöksellä jäsenelle, joka niitä omalta osaltaan pyytää.

8

Rekisterin suojauksen periaatteista

ATK:lle tallennetut tiedot. Rekisteriin pääsyoikeus ja oikeus rekisterissä muuttaa lisätä tai poistaa tietoja on vain Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry:n hallituksen jäsenillä. Tietoja säilytetään VANVARYn käyttämän Yhdistysavaimen verkkosivuston jäsenluettelossa.

Päivitetty 21.3.2015


VANVARYn hallituksen yhteystiedot