TÄHTIKOULU 2015: SEUTULAN KOULU

18.3.2015


Vuoden 2015 TÄHTIKOULUKSI pääkaupunkiseudulla valittiin Seutulan koulu Vantaalta.

Seutulassa kouluyhteisö kuuluu kaikille ja kaikki kuuluvat kouluyhteisöön. Koulu toimii koulupäivien ohessa vapaa-ajan keskuksena, jossa järjestetään erilaista harrastus- ja järjestötoimintaa. Yhteistyö lisää ja vahvistaa kouluintoa. Mukana toiminnassa on myös entisiä koulun oppilaita ja vanhempia. Kodin ja koulun välinen yhteistyö on hyvää, ja myös vaikeista asioista osataan puhua. Seutulan koulussa ei vain kielletä, vaan esim. tietokonepelittömän ajan tilalle on yhdessä ideoitu korvaavaa toimintaa. Koulussa on hyvä keskustelukulttuuri ja yhdessä tekemisen ilmapiiri.

Vantaan vanhin suomenkielinen koulu toimii kilpailuraadin mielestä hienona esimerkkinä mille tahansa koululle. Voittajan kodin ja koulun yhteistyötä edistävät toimintamallit voi käyttää suoraan koulun koosta ja sijainnista riippumatta myös muissa kouluissa, esimerkkinä "Pelitulet". Toiminta antaa myös hyvät edellytykset yhteistyön syventämiseen esim. kunnan hyvinvointipalveluiden ja nuorisotyön suuntaan.

Onnea Seutulan kouluyhteisölle, vuoden 2015 TÄHTIKOULULLE!

Katso video


Onnittelut Vantaalle myös Kaivokselan ja Martinlaakson kouluihin hienosta kodin ja koulun yhteistyötä edistävästä toiminnasta!

Kaivokselan koulun hakemuksesta kilpailuraati totesi mm. seuraavaa: "Koulussa on runsaasti kodin ja koulun yhteistyöpäiviä, joita toteutetaan monipuolisella tavalla. Koulussa vallitsee hieno yhteisen kehittämisen ilmapiiri. Tässä  koulussa lapsen äänellä on merkitystä: liukumäkisäännöt menivät uusiksi!"

Martinlaakson koulun hakemuksesta kilpailuraati totesi mm. seuraavaa: "Koulussa on erityisen aktiivinen oppilaskunta. Kiitos  oppilaiden upeasti toteuttamasta videosta!  Lapset ja aikuiset osaavat keskustella myös vaikeista asioista."

Katso myös lyhyt videokooste kaikista hakemuksista pääkaupunkiseudulla


TÄHTIKOULU – PARASTA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖTÄ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Hyvällä kodin ja koulun yhteistyöllä lasten, vanhempien ja opettajien kesken edistetään koulujen kasvatus- ja opetustyötä, lasten ja nuorten hyvinvointia sekä koulujen kehittämistä. TÄHTIKOULU -kilpailun tavoitteena on levittää hyviä käytäntöjä ja saada aikaan keskustelua kodeissa, kouluissa ja vanhempainyhdistyksissä laadukkaasta kodin ja koulun yhteistyöstä.

TÄHTIKOULU 2015 -kilpailu julistettiin valtakunnallisena Kodin ja Koulun päivänä 26.9.2014. Kilpailu oli avoin kaikille perusopetuksen kouluille, lukioille ja toisen asteen oppilaitoksille pääkaupunkiseudulla, ja siihen osallistui nyt ensimmäisen kerran kymmenen kouluyhteisöä.

TÄHTIKOULU 2015 -kilpailun järjestivät vanhemmat ja opettajat yhdessä: OAJ Pääkaupunkiseutu; pääkaupunkiseudun opettajien ammattiyhdistykset HOAY, VOAY ja EKOAY; Suomen Vanhempainliitto; sekä kaupunkitasoiset vanhempainyhdistykset Helsingin HELVARY, Vantaan VANVARY ja KoKoEspoo.

TÄHTIKOULUN 2015 valinnassa kiinnitettiin erityisesti huomiota seuraaviin asioihin:

  • Kodin ja koulun yhteistyö perustuu luottamukseen, kysymiseen, keskusteluun ja mahdollisuuteen olla eri mieltä.
  • Kodin ja koulun yhteistyössä kuuluu lapsen ja nuoren ääni. Siinä hyödynnetään ihmisten erilaisuutta ja perheiden monimuotoisuutta.
  • Vanhemmat arvostavat opettajien pedagogista osaamista ja opettajat arvostavat vanhempien tietoa omasta lapsestaan.
  • Yhteistyö mahdollistaa vanhempien vuorovaikutuksen. Yhteinen toiminta lisää lasten kouluintoa ja oppimisen arvostusta.
  • Osallistumisen tavat ovat monipuolisia ja ne mahdollistavat eri elämäntilanteissa olevien vanhempien mukana olemisen.

Yhteys- ja lisätiedot:

Hanna Iso-Kuortti, puheenjohtaja

OAJ Pääkaupunkiseutu – Pääkaupunkiseudun alueyhdistys ry

puh. 050 522 9055

puheenjohtaja@oajpaakaupunkiseutu.fi


Mika Jokinen, puheenjohtaja

Suomen Vanhempainliitto, VANVARY ry

puh. 050 529 6550                                         

mika.jokinen@vanhempainliitto.fi

Liitteet