VANVARYn tiedote 21.3.2015

21.3.2015

Aiheet

 • Vuosikokous 18.3.2015
 • Kunniajäsenet
 • Katseemme vuoteen 2015
 • Uusi hallitus
 • VANVARYn Sisäilmatoimikunta
 • Vantaalainen vuoden vanhempaintoimija 2015

Vuosikokous 18.3.2015

VANVARY ry:n vuosikokous pidettiin 18.3.2015 Tikkurilan lukiossa. Kokouksessa käsiteltiin alueyhdistyksen sääntömääräiset asiat sekä päätettiin kolmen yhdistyksen perustajajäsenen kutsumisesta VANVARYn kunniajäseniksi.

Kokouksessa esiteltiin yhdistyksen toimintakertomus, tilit ja toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä toiminta- ja tilivuodelta sekä vahvistettiin tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja päätettiin vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Lisätietoja liitteistä sekä vuosikokouksen tapahtumasivulta

Kunniajäsenet

Yhdistyksen vuosikokous päätti kutsua VANVARYn kolme perustajajäsentä VANVARYn ensimmäisiksi kunniajäseniksi päivämäärällä 18.3.2015:

 1. Marju Silander, VANVARY ry:n perustajajäsen ja yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja
 2. Kati Tyystjärvi, VANVARY ry:n perustajajäsen
 3. Terhi Karhuniemi, VANVARY ry:n perustajajäsen

Marju, Kati ja Terhi ovat olleet erittäin merkittävässä roolissa yhdistyksen perustamisessa ja sitä edeltävässä valmistelevassa toiminnassa.

Jokainen heistä osallistui myös yhdistyksen 10-vuotisjuhlaan pitäen siellä puheen alueyhdistyksen toiminnan käynnistymisen ajoista. Jokainen on seurannut alueyhdistyksen vaiheita ja Terhi on lisäksi ollut erittäin aktiivisessa roolissa Vantaan kaupungin Sivistysviraston työroolissa VANVARYn uudessa aktivoitumisessa vuoden 2013 jälkeen.

Haluamme yhdistyksenä osoittaa sekä kiitollisuutta että kunnioitusta Marjua, Katia ja Terhiä kohtaan, he olivat visionäärejä kun uskoivat alueyhdistyksen tarpeellisuuteen ja toimintaedellytyksiin Vantaalla. Kunniajäsenyyden myötä jokaisella heistä on jatkossa myös äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

VANVARYn hallitus kutsuu kunniajäsenet vuoden 2015 aikana yhteiseen tilaisuuteen, jossa heille jaetaan kunniajäsen-taulut sekä Tanja Rantasen juuri heitä varten valmistamat VANVARY-omenat.

Onnittelut!

Katseemme vuoteen 2015

Toimintasuunnitelma

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry kuuluu valtakunnallisesti kattojärjestönä toimivan Suomen Vanhempainliiton alueyhdistysjäsenten parhaimmistoon. Jäsenyyksien kasvattamisella päiväkoteihin, aluetoiminnan kehittämisellä sekä järjestöyhteistyöllä haemme edelleen kasvavaa edustuksellisuutta ja vaikuttavuutta. Hyödynnämme toiminnassa Suomen Vanhempainliiton myöntämää RAYn alueyhdistystukea, joka on käytettävissä vuoden 2015 aikana.

Jatkamme vapaaehtoistyötä yhä tunnetumpana toimijana vantaalaisten vanhempien ja rekisteröityjen vanhempainyhdistysten sekä muiden sidosryhmien keskuudessa. Kokoamme eri vantaalaisten koulujen ja päiväkotien vanhempia yhteen ja tarjoamme rakenteen kunnan kanssa tehtävälle yhteistyölle. Järjestämme alueellisia tapaamisia yksin ja yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa sekä osallistumme mahdollisuuksien mukaan myös yksittäisiin vanhempainyhdistysten ja eri sidosryhmien tapaamisiin ja tapahtumiin.

Vahvuutemme on osaaminen sekä paikallisessa vanhempaintoiminnassa että kuntatasoisessa vaikuttamisessa ja järjestöyhteistyössä.

Jatkamme vahvaa yhteistyötä Vantaan kaupungin kanssa yhteistyön painottuessa Vantaan kaupungin Sivistysviraston ja Tilakeskuksen kanssa tehtävään yhteistyöhön. Jatkamme aivan erityisesti varhaiskasvatuksen yhteistyön kehittämistä sekä Sisäilma-asioiden yhteistyömallin rakentamista. Yhteistyöhankkeessa Vanhempainliiton ja Vantaan kaupungin Varhaiskasvatuksen kanssa panostamme merkittävästi vantaalaisten päiväkotien vanhempaintoimintaan.

Lisäämme järjestöyhteistyötä huomioiden käytettävissä olevat vapaaehtoisresurssit. Resurssien oikea kohdentaminen tarkoittaa yhteistyön syventämistä keskeisten sidosryhmien ja hankkeiden/projektien kanssa. Aluetoiminnan kehittäminen mahdollistaa mukaan menemisen myös muihin vanhempaintoimintaa tukeviin kohteisiin. Tämän edellytyksenä on alueellisten vanhempaintoimijoiden sitoutunut mukaantulo sekä VANVARYn aluetoiminnan vastaavien käytettävissä olevat omat resurssit. Kaikkeen emme ehdi ja kaikkea emme pysty. Siihen mihin ryhdymme, sen pyrimme tekemään hyvin ja viemään maaliin saakka.

VANVARYn keskeisenä teemana vuonna 2015 on hyvä yhteistyö & vaikuttavuus.

VANVARYn hyvän yhteistyön ja vaikuttamistyön ytimessä ovat:

 • käytettävissä olevien resurssien kohdentaminen
 • yhteistyö jäsenten kanssa
 • yhteistyö Vantaan kaupungin kanssa
 • yhteistyö Suomen Vanhempainliiton kanssa
 • järjestöyhteistyö, mm. OAJn ja Suomen Mielenterveysseuran kanssa
 • Sisäilmatoimikunta
 • medianäkyvyys

Jäsenmaksut 2015

Yhdistys- ja henkilöjäsenilta ei peritä jäsenmaksu vuonna 2015. Kannatusjäsenmaksun suuruudeksi vahvistettiin 50 euroa.

Uusi hallitus

VANVARYn hallitukseen erovuoroisten tilalle varsinaisiksi uusiksi jäseniksi valittiin Sirpa Annala, Sami Kanerva ja Tuula Ratia. Varajäsenet valitaan vuosittain. Alueyhdistyksen uusi hallitus 18.3.2015 lähtien on:

 • Sirpa Annala
 • Freya Dolk
 • Tiina Helenius
 • Mika Jokinen, pj
 • Sami Kanerva
 • Kirsi Karhu
 • Tuula Ratia

Hallituksen varajäsenet

 • Kirsi Hakala
 • Jussi Leppälä
 • Annukka Markkula
 • Johanna Mustonen

Hallitus järjestäytyy huhtikuussa, jonka jälkeen sovituista rooleista kerrotaan lisää.

Lisätietoja yhteystiedot -sivulta

Yhdistyksen toiminnantarkastajana valittiin jatkamaan Heidi-Maria Kokkonen ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin hallituspaikkansa jättänyt Tanja Rantanen.

VANVARYn Sisäilmatoimikunta

VANVARYn Sisäilmatoimikunnan perustamiskokous pidettiin 12.2 Tikkurilan lukiossa. Sisäilmatoimikunta kokoontui toiseen kokoukseen 11.3, jolloin sovimme tavoista toimia ja hyväksyimme kolme uutta jäsentä varsinaisiksi jäseniksi.

12 henkilön osaava ja aktiivinen ryhmä kokoontuu huhtikuussa sopimaan rooleista sekä keskeisistä tavoitteista ja toimenpiteistä. Ryhmä tulee olemaan toiminnassaan aktiivinen ja vuorovaikutteinen.

Sisäilmatoimikunnan iskulause on:

"Jokaisella lapsella, nuorella ja aikuisella on oikeus terveelliseen päiväkotiin ja kouluun. Sisäilmaongelmat on ratkaistava!"

Vantaalainen vuoden vanhempaintoimija 2015

VANVARY hakee sellaista vantaalaista yhdistystä tai henkilöä, joka on merkittävästi edistänyt omalla toiminnallaan hyvää kaikkien osapuolten välistä yhteistyötä sekä lasten ja nuorten hyvinvointia. Toiminnan tulee liittyä vanhempaintoimintaan.

Pyydämme hyvän yhteistyön rakentajia ilmiantamaan aktiivinen vanhempainyhdistys tai ihminen viimeistään 4.4.2015. Valinnan tekee VANVARYn hallituksen kutsuma valintaraati. Voittaja julkistetaan ja tunnustus luovutetaan keväällä 2015.

Lisätietoja

Lopuksi

Tehdään yhdessä yhteistyötä! Alueyhdistys on tarvittaessa tukenanne, olkaa vaan rohkeasti yhteydessä - roolista riippumatta!

Tulkaa mukaan myös alueyhdistyksen toimintaan – yhdessä olemme vahva verkosto

VAHVA VERKOSTO VANTAALAISIA VANHEMPIA!

www.vanvary.fi

https://www.facebook.com/groups/VANVARY/

http://vanvary.blogspot.fi/