Avoin kirje Helsingin Sanomien päätoimittajalle Kaius Niemelle

21.11.2017

Torstaina 9.11. ikäväksemme saimme lukea Helsingin Sanomista Jukka Ruukin kolumnin ”Homepuhe sairastuttaa”, mikä oli ala-arvoisesti ja sisäilmasta sairastuneita loukkaavasti kirjoitettu.

Tieteen harrastaja ja tuntija etsii totuutta puolueettomasti ja lähtee neutraaleista lähtökohdista liikkeelle. Jukka Ruukin kolumni ei ole neutraali eikä myöskään etsi totuutta. Teksti on sisällöltään luokaton, mutta lukijoina meitä loukkaa myös asenne, jota Helsingin Sanomat kylvää uutisoidessaan sisäilmaongelmista tähän tyyliin. Toimimalla näin Helsingin Sanomat menettää arvovaltaisen ja arvostetun asemansa, jota se Suomen mediassa tähän asti on nauttinut.

Jukka Ruukki viittasi kolumnissaan, että Ruotsissa ”ei jostain syystä kohista homeongelmista”. Hän jatkaa, että ”ne eivät ole länsinaapurissa minkäänlainen huolenaihe, vaikka väestö, ilmasto ja rakennuskanta tuskin poikkeavat paljonkaan meikäläisestä”. Tiedetoimittajan olisi odottanut tarkistavan tieteellisiä julkaisuja ja alan ammattilaisten näkemyksiä. Selvästi hän ei tätä ole tehnyt.

Ulkomailla on vähemmän homekeskustelua, koska siellä eivät ihmiset ja lapset oireile yhtä paljon kuin Suomessa. Tutkimukset (HITEA) osoittavat, että suomalaisten koulujen kannat ovat huomattavasti myrkyllisempiä kuin vastaavat homekannat ulkomailla, vaikka määrällisesti Suomessa hometta olisikin vähemmän. Samassa tutkimussarjassa (noin kymmenkunta julkaisua) on osoitettu, että suomalaiset lapset oireilivat hollantilaisiin ja espanjalaisiin lapsiin verrattuna huomattavasti enemmän (esim. Jacobs J. et al. Occup Environ Med 2014;71:704-12). Yllättävää on, että tiedetoimittaja tutkimatta asiaa ja tarkistamatta taustoja on niin ylimielinen että kirjoittaa ”tuskin poikkeavat”. Siis ilman, että olisi edes googlannut aiheesta.

Ruukki viittasi kolumnissaan keksineensä selityksen suomalaiseen ”homepuheeseen”. Hänen näkemyksensä mukaan homepuhe on irronnut todellisuudesta ja tämä irtautuminen voi sairastuttaa. Ruukin sanoin: ”Kielteiset odotukset, uskomukset ja pelot aiheuttavat tutkitusti monenlaisia oireita. Ilmiö tunnetaan nimeltä nosebo”. Helsingin Sanomat on myös aiemmissa sisäilmaongelmia käsitelleissä artikkeleissaan antanut suuremman painoarvon nosebo-puheille kuin tieteellisille tutkimuksille.

Esimerkiksi tutkimuksissa on todettu, että Suomessa opettajat sairastavat selvästi enemmän niissä sisätiloissa, joiden näytteissä mikrobit olivat toksisia (Salin JT et al. Envir Res 2017;154:234-239). Lisäksi 31.10.2017 uutisoidussa Turun yliopiston tutkimuksessa todettiin opettajien sairastavan selvästi enemmän hengitystieinfektioita ja astmaa kuin muu aikuisväestö, minkä lisäksi sisäilmaongelmilla on selvä yhteys moniin muihin sairauksiin. Havainnot on kuitenkin ammuttu alas varsin kevyin perustein ja korostetaan psykologisia, vielä hankalammin todistettavia tekijöitä. Rakennusten ja niissä sairastuneiden käyttäjien ongelmat jätetään vähälle huomiolle.
Mielen voimallako suuri joukko ihmisiä aiheuttaa itselleen astmaa, nenäverenvuotoa, korva- ja silmätulehduksia, hengitystieinfektioita ja ihottumaa, jotka helpottuvat tai katoavat rakennuksesta poistuttua?

Nosebo-efektin perusteellako esimerkiksi Helsingin Kätilöopisto on suljettu?

Ruukki heittelee kolumnissaan ylimielisiä ja halventavia lausahduksia: ”nykyään jokaisen lähikoulun kosteusvaurio uutisoidaan näyttävästi”, ”homepakolaisista on tullut lööppikamaa” tai ”media toisti opettajajärjestön viestin kuin kuuliainen puudeli”. Kaiken lisäksi Ruukki päättää kolumninsa: ”Yksikään tutkimus ei ole osoittanut, että ihmisten oireilu johtuisi sisäilman homeista tai muista mikrobeista.” Kielenkäyttö osoittaa paitsi vähättelevää asennetta, myös laiskuutta perehtyä yhteiskunnallisesti merkittävän ongelman taustoihin ja vaikutuksiin.

Jukka Ruukki kirjoittaa, että ”home on näkymätön uhka, joka herättää pelkoa”. Pahiten pelko taitaa herätä siellä, missä yhteiskunnan homealtistuksen maksajat istuvat.

On epäammattimaista antaa lausuntoja, joissa homeen, mykotoksiinien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tai muiden altisteiden aiheuttamien terveysongelmien todettaisiin automaattisesti olevan psyykkisiä, eli ns. ”korvien välissä”. Sairausmekanismeista tiedetään jo paljon, esimerkiksi mykotoksiinit vaikuttavat elimistön soluihin aiheuttaen mm energiatuotannon häiriöitä.

Ongelmat ovat todellisia. Joka muuta väittää, ylimielisesti aliarvioi muiden ihmisten tuskaa ja kärsimystä. Helsingin Sanomien tiedetoimituksen esimies, Tiede-lehden päätoimittaja Jukka Ruukki syyllistyy tähän mustamaalaamiseen. Kirjoitus on yksipuolinen eikä suhtaudu tieteellisen neutraalisti saatavilla oleviin tutkimustuloksiin. Jättämällä tieteellisesti todistetut tutkimustulokset huomioimatta Ruukki loukkaa ja syyllistä sisäilmaan sairastuneita, joita tässä maassa on jo useita tuhansia.

Odotamme teiltä vastausta ja kuulemme mielellämme, miten Helsingin Sanomat aikoo kantaa sisäilma-asioiden uutisoinnissa yhteiskuntavastuunsa.

 

Kunnioittavasti,

Sami Kanerva, TkT, Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistyksen (VANVARY) ry puheenjohtaja, Vantaan kaupunginvaltuutettu, opetuslautakunnan puheenjohtaja, sisäilma-asioiden neuvottelukunnan puheenjohtaja

Tiina Tuomela, Lääketieteen ja kirurgian tohtori, lastentautien erikoislääkäri, VANVARY:n sisäilmatoimikunnan varapuheenjohtaja, Vantaan kaupunginvaltuutettu, sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Tuula Ratia-Pulkkinen, VANVARY:n hallituksen jäsen & sisäilmatoimikunnan puheenjohtaja

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto

Sanna Valtonen, puheenjohtaja, Helsinkiläiset vanhempainyhdistykset, Helvary ry

Ilkka Repo, toimitusjohtaja, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry

Ville Valtonen, Professori, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, Ylilääkäri (eläkkeellä), HYKS, infektiosairauksien klinikka, HUS

Mirja Salkinoja-Salonen, professori, Helsingin yliopisto, tekn. tri HC, Aalto Yliopisto

Tamara Tuuminen, Lääketieteellisen mikrobiologian dosentti, Kliinisen mikrobiologian erikoislääkäri, Helsingin yliopisto

Christer Häggqvist, LL, Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Psykoterapeutti

Vihaiset äidit-ryhmä.