VANVARYN TIEDOTE 6.6.2013

6.6.2013

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry on käsitellyt hallituksen kokouksessa 13.5.2013 jäsenyhdistyksistä ja yksittäisiltä huoltajilta tulleita useita huolestuneita yhteydenottoja, jotka ovat liittyneet koulujen tilojen turvallisuuteen ja erityisesti sisäilman laatuun.

Suuret luokkakoot ja tilojen huono kunto tai muuten riittämättömät toimenpiteet lisäävät  oppilaiden ja myös koulujen henkilökunnan työpahoinvointia

Tilat eivät monin paikoin ole siinä kunnossa, että tiloissa voitaisiin työskennellä turvallisesti ja keskittyen. Monet koulut ovat päässeet erilaisista syistä johtuen huonoon kuntoon. Oppilailla on todettu oireita, jotka huoltajien vahvan käsityksen mukaan liittyvät sisäilman laatuun, työskentelyrauhan puutteeseen tai toimimattomiin prosesseihin (esim. ruokailun porrastaminen).

Vanhemmat kokevat, että kouluissa tehdyistä tutkimustuloksista sekä niiden pohjalta tehdyistä/tehtävistä toimenpiteistä ei ole informoitu riittävällä tavalla. Vanhemmilla ei myöskään ole kokonaiskuvaa asiasta, miten oman koulun tilanne peilautuu esim. naapurikouluun tai kouluun aivan eri puolella Vantaata. Vanhempia askarruttaa, onko oman lapsen kouluun panostaminen priorisoitu oikein. Minkälaisia suunnitelmia on tehty?

Viestintä ja tietoisuus asioiden oikeasta tilasta on erittäin merkittävässä roolissa

VANVARYN puheenjohtaja Mika Jokinen on keskustellut Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtajan Elina Lehto-Häggrothin kanssa 6.6.2013. Keskustelu tapahtui erittäin hyvässä hengessä, yhteinen tavoite ja sille tarvittavat toimenpiteet ovat ilmeiset. Sovittiin tehtävän kaikki se mitä on tehtävissä. Jotta onnistumme, tarvitsemme koko verkoston hyvää yhteistyötä, myös vanhempien aktiivista otetta asiaan.

VANVARYN hallitus ja Vantaan kaupungin edustajat ml. Elina Lehto-Häggroth tulevat tapaamaan elokuussa koulujen alettua. Tapaamisen teemoina tulevat erityisesti olemaan

  • Kaupunkitasoinen yhteistyö, painottuen kouluihin ja päiväkoteihin
  • Viestintä
  • Tilojen kunto sekä niihin liittyvät odotukset ja toimenpiteet
  • Elo-syyskuussa kolme alueellista tilaisuutta, mukana kaupungin edustajat, huoltajat ja vanhempainverkostot

Elo-syyskuussa tullaan järjestämään kolme alueellista tilaisuutta, joihin kutsutaan huoltajat mukaan

Tilaisuuksissa tullaan kaupungin asiantuntijoiden toimesta mm. esittelemään koulujen tiloihin liittyvät tutkimukset toimenpidesuunnitelmineen, asioiden todellinen tila. Huoltajilla on mahdollisuus käydä vuoropuhelua asiantuntijoiden kanssa, esittää kysymyksiä sekä saada niihin vastauksia. Osa kysymyksistä tullaan VANVARYN toimesta keräämään jo ennakkoon.

Kolmen koulun vanhempainyhdistykset ovat pyytäneet VANVARYN tukea saattaakseen tilaongelmiin liittyvät asiat kuntoon yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. VANVARY verkostoineen tukee kaikin mahdollisin keinoin tavoitteeseen pääsyä.

VANVARY viestii asiasta lisää internet-sivuillaan sekä Facebook-ryhmässä. Ole aktiivinen, käy keskustelua!

Lisätietoja antaa yhdistyksen puheenjohtaja.