Vantaan suunnittelee kouluverkon tiivistämistä

19.8.2013

Vantaan perusopetus on valmistellut suunnitelmia, joiden avulla pystytään vastaamaan kaupungin tiukentuneeseen taloustilanteeseen. Säästötarve vuosille 2014–2016 on noin 5 miljoonaa euroa. Ensisijaisena vaihtoehtona esitetään kouluverkon tiivistämistä, mikä tarkoittaa joistain koulutiloista luopumista.

Alkuperäinen viesti on julkaistu Vantaan sivuilla 19.8.2013

VANVARYLLÄ on mahdollisuus järjestää yhteinen tapaaminen asian tiimoilla, vanhempaintoimijoiden kesken. Laittakaa jäsenyhdistyksistä viestiä jos haluatte VANVARYN järjestävän tapaamisen. Tapaamisen ajankohta tulisi olemaan riittävästi ennen lausuntoajan päättymistä 20.9.

Myös VANVARY tulee antamaan asiassa lausunnon ja siksi on tärkeää että VANVARYLLÄ on mahdollisuus kuulla jäsenyhdistyksiään ja Vantaalaisia vanhempainverkostoja.

PIKAKYSELY

Kannustamme myös kaikkia osallistumaan Vantaan järjestämiin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin, joissa myös VANVARY tulee olemaan mukana:

  • 28.8.2013 kello 18–20 Läntinen alue, Hämeenkylän koulu
  • 29.8.2013 kello 18–20 Itäinen alue, Hakunilan koulu
  • 5.9.2013 kello 18–20, Koillinen alue, Lumo

Edistetään kaikki kaikin tavoin, että asia tavoittaa kaikki asiaa koskevat vanhempainverkostot.

Lisätietoa antaa yhdistyksen puheenjohtaja Mika Jokinen.


Lisätietoa lausunto-asiassa

Lausuntopyyntö suomenkielisen perusopetuksen säästökohteista, tilatarkastelusta ja suunnitelmasta tilakulujen vähentämiseksi

Vantaan kaupunginvaltuusto päätti 17.6.2013, että valtuustokaudella 2013–2016 jatketaan vuonna 2012 hyväksyttyä talous- ja velkaohjelmaa (TVO). Kaikilla toimialoilla ja tulosalueilla tulee löytää pysyviä kustannussäästöjä. Säästötoimia tehtäessä arvioidaan niiden kokonaisvaikutukset. Säästöillä ei saa aiheuttaa lisäkustannuksia tulevaisuuteen. 

Suomenkielisen perusopetuksen tavoitteena on palvelujen mahdollisimman laadukas ja kustannustehokas sekä tasapuolinen järjestely eri kaupunginosissa. Valmistelun tavoitteeksi on asetettu se, että säästöt ovat säästöjä myös pitkällä aikavälillä.

Perusopetuksen tulosalue pyytää lausuntoanne perusopetuksen säästökohteista, tilatarkastelusta ja suunnitelmasta tilakulujen vähentämiseksi. Lausunnot pyydetään antamaan 20.9.2013 mennessä. 

Perusopetuksen tilatarkastelu ja esitykset kouluverkon tehostamiseksi ovat Vantaan kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.vantaa.fi/opetus > Perusopetus > Kouluverkko 2014-16. Keskustelua voi käydä myös blogissahttp://vantaanperusopetus.blogspot.com/

Lausuntoa pyydetään koulujen henkilöstöltä, vanhempainyhdistyksiltä/ -toimikunnilta/-foorumeilta, Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY:ltä, oppilaskunnilta, ammattijärjestöiltä, sivistystoimen tulosalueilta ja muilta toimialoilta.

Lausuntokierros on osa päätöksentekoon liittyvää kuulemismenettelyä. Lausunnossa pyydetään ottamaan kantaa perusopetuksen säästöjen kohdentamiseen, tilatarkasteluun ja suunniteltuihin toimenpide-ehdotuksiin.

Lausunnon antaminen

Lausunnot pyydetään antamaan 20.9.2013 mennessä osoitteessa http://www.webropolsurveys.com/S/9DA40BEA3B020C6E.par
Lausunnon loppuun pyydetään laatimaan korkeintaan 2 700 merkin pituinen tiivistelmä antamastanne lausunnosta. Tiivistelmät julkaistaan Vantaan nettisivuilla lausunnonantavan organisaation nimellä.

Valmistelun aikataulu

19.08.2013 Perusopetuksen säästösuunnitelman esittäminen

20.8.–20.09.2013 Lausuntokierros

Alueelliset asukastilaisuudet klo 18–20
Läntinen alue, Hämeenkylän koulu, 28.08.2013
Itäinen alue, Hakunilan koulu, 29.08.2013
Koillinen alue, Lumo, 05.09.2013

Henkilöstön kuulemiset
Hevoshaan koulu, 11.09.2013 klo 8.00–9.00
Kulomäen koulu, 09.09.2013 klo 14.00–15.00
Tuomelan koulu 10.09. 2013 klo 14.00–15.30

10.10.2013 Virkamiesten päätösesitys

15.10.2013 Opetuslautakunnan päätöskäsittely

Lausuntopyyntö on toimitettu seuraaville tahoille:

Koulujen vanhempainyhdistykset/ -toimikunnat/ -foorumit
VANVARY
Koulujen henkilöstö
Oppilaskunnat
Ammattijärjestöt/pääluottamusmiehet
Työsuojeluvaltuutetut
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Varhaiskasvatuksen tulosalue
Nuoriso- ja aikuiskoulutuksen tulosalue
Kirjasto- ja tietopalveluiden tulosalue 
Nuorisopalvelut
Liikuntapalvelut
Kulttuuripalvelut
Ruotsinkieliset palvelut
Talous- ja hallintopalvelut

Ilkka Kalo
Perusopetuksen johtaja

Ilkka Kalo 
perusopetuksen johtaja 
Vantaan kaupunki 
Asematie 6 A, 01420 Vantaa
Puhelin: 09-839 22060 
Matkapuhelin: 040 707 1115 
ilkka.kalo@vantaa.fi 
www.vantaa.fi