GENESO-tutkimushanke

26.11.2014

Tehdään yhteistyötä!

GENESO-tutkimushanke

Nuorisotutkimusverkoston koordinoimassa GENESO-tutkimushankkeessa selvitetään, millaisia sukupolvien välisiä neuvotteluja monikulttuurisessa Suomessa nykyään käydään.

Etsimme lasten ja nuorten (n. 10-25 v.) vanhempia haastateltavaksi tutkimusta varten

Tutkimuksen keskiössä ovat nuorten ja vanhempien väliset suhteet; miten yhteiskunnan, yhteisöjen, perheen ja ystäväpiirien taholta tulevat odotukset, toiveet ja vaatimukset tulkitaan perheen sisällä. Erityisenä kiinnostuksen kohteenamme on sukupuolen ja etnisten hierarkioiden merkitys lastenkasvatuksessa ja sukupuolten välisissä neuvotteluissa.

Nyt etsimme haastateltaviksi vanhempia, jotka olisivat valmiita keskustelemaan vanhemmuuden, lastenkasvatuksen ja perhesuhteiden teemoista. Haastattelut ovat luottamuksellisia, niitä käytetään vain tutkimuksen tarpeisiin ja ne tehdään haastateltavien yksityisyyttä ja arvoja kunnioittaen.

Toivomme saavamme haastatteluihin vanhempia erilaisista taustoista: tervetulleita ovat niin kantasuomalaiset, maahan muuttaneet, etnisiä vähemmistöjä edustavat, kaksikulttuurisissa liitoissa elävät kuin adoptioperheidenkin vanhemmat. Haastattelut voidaan järjestää haastateltavien toiveiden mukaan yksilö- tai parihaastatteluina, tai hieman suurempina ryhmäkeskusteluina. Haastattelut voidaan tehdä suomen tai englannin kielellä.

Oletko itse valmis osallistumaan tällaiseen haastatteluun tai tunnetko henkilöitä, joiden halukkuutta tällaiseen haastatteluun voisi kysellä? Pienikin apu tai neuvo haastateltavien löytämiseksi on tervetullut! Ota yhteyttä Marjaan sähköpostitse marja.peltola@nuorisotutkimus.fi  tai puhelimitse 020 755 2667

tai Veronikaan veronika.honkasalo@nuorisotutkimus.fi , 020 755 2659.

Liitteenä on haastattelukutsu (suomeksi ja englanniksi), jota saa mielellään levittää eteenpäin.

Hankkeesta saa lisätietoja osoitteesta http://www.nuorisotutkimusseura.fi/geneso


s-posti marja.peltola@nuorisotutkimus.fi        e-mail marja.peltola@youthresearch.fi


VANVARYstä lisätietoja antaa puheenjohtaja