VANVARYn Sisäilmatoimikunnan TIEDOTE

30.10.2015

Hyvät vanhempaintoimijat,

VANVARY on perustanut vanhempainyhdistysten tueksi sisäilma-asioissa Sisäilmatoimikunnan, jonka jäsenille sisäilma-asioiden parissa toimiminen huoltajuuden, asiantuntijuuden tms. perusteella on ajankohtaista ja läheistä.

Toimikunnan myötä yhdistämme voimavaroja sekä varmistamme vanhempainverkoston tehokkaan ja aikaansaavan toiminnan. Jatkamme yhteistyössä eri tahojen kanssa yhteistyötapojen ja -työkalujen kehittämistä.

VANVARYn Sisäilmatoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja viestiä vantaalaisten koulujen ja päiväkotien sisäilmaan liittyvistä asioista vanhempainverkostojen näkökulmasta sekä tarjota tukea eri osapuolille parhaan mahdollisen ratkaisun löytämiseksi.

Sisäilmatoimikunta on niin perheiden, kuin rakennuksissa työskentelevän henkilökunnankin asialla terveellisen sisäympäristön puolesta.

 

KUN LAPSI OIREILEE

Jos lapsenne oireilee ja epäilette tämän johtuvan koulu- tai päiväkotirakennuksesta, on tärkeää, että tieto oireilusta välitetään kaikille tahoille, jotka ovat vastuussa turvallisesta – ja terveellisestä oppimisympäristöstä sekä rakennuksen teknisestä kunnosta. Nämä tahot ovat:

Vapaaehtoinen sähköpostikopio VANVARYn sisäilmatoimikunnalle: sisailmatoimikunta.vanvary@gmail.com

Koulun/päiväkodin vanhempainyhdistykselle, jos vanhempainyhdistys näin ohjeistaa. Kaikille vastuussa oleville tahoille on hyvä lähettää sama sähköposti, jossa kuvailette lapsenne oireet.

Sähköpostissa ei tarvitse mainita lapsen nimeä tai mitään, mitä pidätte liian arkaluontoisena. Kuvailkaa kuitenkin oireet selkeästi, jotta asian vakavuus ei jää epäselväksi. Sähköpostissa on tärkeää mainita, esiintyykö lapsen oireilua kaikkialla rakennuksessa vai joissain tietyissä osissa rakennusta.

SISÄILMAOIREET

Sisäilmaoireita ovat mm: infektiokierre, nenäverenvuoto, silmä-, nuha- ja astmaoireet, ihottumat, väsymys, päänsärky, pahoinvointi, lämpöily, äänen käheytyminen, jatkuva yskä, nivelsäryt, keskittymisvaikeudet.

Sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa oleilevan ihmisen immuunijärjestelmä saattaa häiriintyä, jonka seurauksena voi esiintyä monikemikaaliherkkyyttä ja mahdollisesti autoimmuunisairauksia kuten keliakia, reuma ja kilpirauhassairauksia. Jokainen sisäilmaongelmaisessa rakennuksessa oleileva ei näihin automaattisesti sairastu, suurin osa ei milloinkaan. Kaikki kuitenkin altistuvat ja mikä tahansa yllämainituista oireista tai sairauksista saattaa puhjeta myöhemmässä vaiheessa elämää.

 

VANVARYn Sisäilmatoimikunnan sivut


Lisätietoja antavat

Annukka Majanto
Sisäilmatoimikunnan puheenjohtaja
+358445667098

Sirkku Pasanen
Sisäilmatoimikunnan varapuheenjohtaja
+358407482070

Mari Lehvonen
Sisäilmatoimikunnan varapuheenjohtaja
+358504149727

Katso myös muut yhteystiedot