VANVARYn lausunto koulujen loma-ajoista lukuvuodelle 2017-18

28.9.2016

Vanhempien näkemykset syysloman pituudesta jakautuivat lähes tasan.

VANVARYn järjestämään nettikyselyyn saatiin yli 800 vastausta, joiden perusteella vanhempien toiveet syysloman pituudesta jakautuivat lähes tasan. Pieni enemmistö oli kaksipäiväisen syysloman kannalla, mutta ero oli hyvin pieni. Niinpä vanhempien toive toteutuisi parhaiten, jos syysloma olisi joka toinen vuosi viikon mittainen ja joka toinen vuosi kaksipäiväinen. Näin on toimittu mm. Porvoossa jo pidemmän aikaa.

Yleisin perustelu kaksipäiväisen syysloman puolesta oli lomien ja lastenhoidon järjestely, joka koettiin ongelmalliseksi yli 200 vastauksessa. Toisaalta lähes yhtä moni vastaaja perusteli viikon pituista syyslomaa levon tarpeella ja hyvinvoinnilla. Lisäksi toivottiin yhtenäisyyttä lukioiden ja Helsingin koulujen kanssa. Muita perusteluja kummankin vaihtoehdon puolesta olivat mm. kesäloman pituus sekä pidemmät lomamatkat syyslomalla.

Kyselystä tiedotettiin VANVARYn jäsenyhdistysten kautta sekä Facebook-ryhmässä. Kysely oli avoinna 10 päivän ajan ja siihen saatiin 824 vastausta. Kaksipäiväisen syysloman puolesta äänesti 430 vastaajaa, joista 288 antoi lisäperusteluja vastaukselleen. Viikon pituisen syysloman puolesta äänesti 394 vastaajaa, joista 244 antoi lisäperusteluja. Vastaajien edustamia kouluja taikka IP-osoitteita ei seurattu, mutta saatujen vastausten jakauma säilyi koko kyselyn ajan suunnilleen samanlaisena. Lisäksi selvästi identtiset peräkkäiset vastaukset seulottiin pois. Otoksen koon huomioiden tulosta voi pitää kohtalaisen uskottavana.