Varhaiskasvatuksen yhteistyö

VANVARY & Vantaan varhaiskasvatus


Alueyhdistys tekee tällä hetkellä vahvasti kehittämisyhteistyötä Vantaan Varhaiskasvatuksen kanssa

9 askelta varhaiskasvatuksen laatuun

Yhteistyöhön Vantaan kanssa kuuluu erityisesti varhaiskasvatuksen yhteistyön edelleen syventäminen, viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksien kehittäminen sekä yhteistyön ja vuorovaikutuksen lisääminen päättävien tahojen (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat) kanssa. Keskiössä on vanhempainyhdistysten toiminnan käynnistäminen päiväkodeissa. Tässä tukena on Suomen Vanhempainliiton päiväkotikampanja, jossa sekä VANVARY, että Vantaa ovat mukana.

Varhaiskasvatuksen yhteistyön syventäminen onkin alueyhdistyksen yksi lyhyen strategian keskeisistä toiminnan kehittämisen painopistealueista.

Varhaiskasvatuksen yhteistyö on tärkeää! Se luo hyvän perustan lapsille ja huoltajille myöhemmin peruskoulun puolella jatkuvaan vanhempaintoimintaan ja yhteistyöhön yleisemminkin. Se toimii ikäänkuin siltana päiväkotitoiminnan puolelta koulumaailmaan. Kun yhteistyö ja yhdessä vaikuttaminen mukavissa ja haastavissakin asioissa on aloitettu jo päiväkotiaikaan, yhteistyötä on helppoa jatkaa myös kodin ja koulun yhteistyön parissa.

Luodaan uusi yhteistyön malli

VANVARY ja Vantaan Varhaiskasvatus ovat lähteneet luomaan yhteistä mallia kodin ja päiväkodin yhteistyölle. Siihen sisältyy mm.

  • laajempi yhteistyön kuvaus (vrt. Kodin ja koulun yhteistyömalli)
  • päiväkodin vanhempainillan malli
  • vanhempaintoiminnan aktivointipaketti (materiaalit, kohtaamisen tuki ja aktivointi etenemisohjeineen)
  • video yhteistyöstä vanhempaintoiminnan käynnistämisen tueksi

Yhteistyö tarkoittaa pienryhmätyöskentelyä, laajempaa vanhempainverkoston aktivointia, johtoryhmätapaamisia, yhteistyötä Vanhempainliiton kanssa, jne. Yhteistyötä tehdään useiden eri tahojen kanssa. Kun yhteinen asia valmistellaan hyvin yhdessä sekä kehittämistyöhön osallistetaan mukaan kaikki osapuolet ja mahdollisimman laaja joukko huoltajia, yhteistyömallista saadaan edustuksellinen.Se on perusedellytys sille, että toimintamallilla on mahdollisuus onnistua.

Avoin viestintä ja vuorovaikutus

Hyvän yhteistyön edellytyksenä on hyvä, avoin viestintä ja vuorovaikutus. VANVARY jatkaa hyvää yhteistyötä ja sen kehittämistä yhteistyössä jäsenten, hallituksen ja Vantaan Varhaiskasvatuksen kanssa. Hyödynnämme toiminnassmme erilaisia viestintä- ja vuorovaikutusmahdollisuuksia, joita ovat mm. kohtaamiset ja sähköinen viestintä yhdistyksen verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

VANVARY on myös ollut mukana kehittämässä Vantaan varhaiskasvatuksen sähköistä tiedotetta, jossa kerrotaan ajankohtaisista asioista varhaiskasvatuksen saralla.

Myös esiopetuksen yhteistyötä

VANVARY on myös mukana kehittämässä esiopetuksen yhteistyötä osallistuen sekä pienryhmätapaamisiin, että ohjausryhmätyöskentelyyn. Esiopetuksen vanhempaintoiminnan keskiössä on hyvinvointityö.

Kaikki em. tukee toinen toisiaan. Jotta alueyhdistys onnistuu yhteistyömallin kehittämisessä Vantaan kanssa, tarvitsee se mahdollisimman laajan joukon päiväkoti-ikäisten lasten huoltajia mukaan yhteiseen työhön. Kannustamme kaikkia osallistumaan erilaisiin yhteisiin kehittämistapaamisiin, joista viestimme alueyhdistyksen verkkosivuilla ja Facebook-ryhmässä.

Vanhempainyhdistysten perustaminen

Yhteistyökampanjalla Suomen Vanhempainliiton ja Vantaan kaupungin kanssa VANVARY pyrkii vuoden 2015 loppuun mennessä kymmenkertaistamaan varhaiskasvatuksen jäsenyhdistyksien määrän.

Lyhyen tähtäimen strategiassaan VANVARY keskittyy päiväkotien vanhempainyhdistysten toiminnan käynnistämisen tukemiseen.

VANVARYn varhaiskasvatuksen yhteyshenkilö on hallituksen jäsen Kirsi Karhu

VANVARYn hallitus tapaa vuoden aikana säännöllisesti Vantaan kaupungin Sivistysviraston johtoa. Tapaamisissa keskustellaan ajankohtaisista asioista opetukseen ja varhaiskasvatukseen liittyen.

Yhteistyö päättäjien kanssa

VANVARY pyrkii edelleen lisäämään yhteistyötä ja vuorovaikutusta päättävien tahojen (kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus sekä lauta- ja johtokunnat) kanssa. Yhteistyötä voidaan syventää esim. vierailemalla Opetuslautakunnan ja valtuuston tapaamisissa ja kokouksissa.


 

Yhdistyksen nimi Yhdistyksen internet-sivut Etunimi Sukunimi
Young English Speakers Y.E.S. ryhttps://www.facebook.com/groups/209349772461342/JohannaBromiley
Rautpihan päiväkodin vanhempainyhdistys ryhttp://rautpihanvanhemmat.yhdistysavain.fi/JuhaHerranen
Kurjenpolven vanhemmat ryhttps://www.facebook.com/pages/Kurjenpolven-Vanhemmat-Ry/256254744409665KaisaHietanen
Itä-Hakkilan päiväkodin vanhempainyhdistys ryEiJulkaista
Metsikköpolun päiväkodin vanhempainyhdistys ryhttps://www.facebook.com/groups/1427273660819880/Hanna-LeenaJämiä
Kivistön alueen vanhempainyhdistys ryhttp://www.kivanetti.fi/ https://www.facebook.com/kivanettiPiiaMerimaa
Hämevaaran päiväkodin vanhempainyhdistys ryhttp://hamevaaranvanhemmat.yhdistysavain.fi/LeenaPaatsema
Kannuskujan päiväkodin vanhempainyhdistys ryhttps://kannuskujanvanhemmat-yhdistysavain-fi.directo.fi/SannaRajanen