VANVARY on vahva verkosto vantaalaisia vanhempainyhdistyksiä!

 

RAPORTTI OPPIMISEN TUEN KYSELYSTÄ JULKAISTU!

Oppimisen tuen raportti.pdf

________________________________

Kysely oppimisen tuen toteutumisesta Vantaalla - tulokset julkaistaan huhtikuun lopulla näillä sivuilla!

 

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry:n perusopetustoimikunta toteuttaa yhdessä Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen (VOAY) kanssa kyselyn vanhemmille ja opettajille Vantaalaisissa kouluissa tarjottavan kolmiportaisen tuen saavutettavuudesta ja tuen riittävyydestä.

Oppimisen tuen tilannetta kartoitetaan kolmella kyselyllä, jotka on suunnattu vanhemmille, alakoulussa työskenteleville ja yläkoulussa työskenteleville. Esimerkiksi jos olet Vantaalla koulussa työskentelevä vantaalainen kahden lapsen vanhempi, vastaat kolmeen kyselyyn eli oman työsi näkökulmasta sekä molemmista lapsista erikseen. Tämä johtuu siitä, että oppimisen tuki on hyvin moninaista ja tuen tilanne voi näyttäytyä jopa saman perheen lasten kohdalla hyvin erilaisena. Mikäli työskentelet sekä alakoulussa että yläkoulussa, täytä molemmat kyselyt.

Vastaukset annetaan nimettöminä ja mikäli niistä on tunnistettavissa oppilaitos, opettaja, luokka tai oppilas tullaan nämä tiedot käsittelemään salassapidettävinä.

Kiitos osallistumisesta kyselyyn!

 

Linkit eri kyselyihin. Vastaa jokaisesta lapsesta erikseen:

 

KYSELY VANHEMMILLE

KYSELY ALAKOULUSSA TYÖSKENTELEVILLE

KYSELY YLÄKOULUSSA TYÖSKENTELEVILLE

 

Kysymykset koskien oppimisen tuen kyselyä: perusopetustoimikunta.vanvary(at)gmail.com

________________________________

PDF-tiedostoPETOopetukiTSUSELOS.pdf (92 kB)
Henkilörekisteri-ilmoitus oppimisen tuen kyselyyn.
PDF-tiedostoOppimisen tuen raportti.pdf (1.5 MB)
Raportti oppimisen tuen kyselyn tuloksista.

ILMOITA KIINNOSTUKSESTASI

Mikäli olet kiinnostunut oallistumaan VANVARYn toimintaan, ilmoita yhteystietosi meille.

LINKKI LOMAKKEESEEN


VASTAA SISÄILMAKYSELYYN!

VANVARY kerää käyttäjien kokemuksia koulujen ja päiväkotien sisäilmatilanteesta. Vastaamalla kyselyyn autatte meitä kohdentamaan huomiomme juuri sinne, missä sitä tarvitaan. VANVARY hyödyntää vastauksia etsiessään ratkaisuja sisäilmaongelmiin yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa.

Muistattehan aina ilmoittaa sisäilmaoireista terveydenhoitajalle ja rehtorille tai päiväkodin johtajalle.

Linkki kyselyyn


 

Vanhempaintoimintaa kuvaavia sanoja - kerätty vantaalaisilta vanhempaintoimijoilta VANVARYn toimintapäivässä 29.10.2016.

VANVARY - Yhteistyötä jo vuodesta 2004

Alueyhdistyksen tarkoituksena on vahvistaa vanhempien ja vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyötä lasten kasvuympäristöön vaikuttamisessa. Tarkoituksena on edistää kasvatuskumppanuutta, yhteisöllisyyttä ja lasten hyvinvointia sekä vanhempien mielipiteiden esiin tulemista koulutusta ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä.

VANVARY edistää vanhempien, koulujen ja päiväkotien sekä hallinnon välistä yhteistyötä.

VANVARY tukee jäsenyhdistystensä toimintaa

Yhdistys järjestää tapaamisia, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia, tekee esityksiä ja aloitteita sekä ottaa yhteyttä viranomaisiin tarpeellisten uudistusten aikaansaamiseksi.

VANVARY tiedottaa opetukseen ja kasvatukseen liittyvistä asioista ja vanhempainyhdistysten toiminnasta sekä pitää yhteyksiä opetushallintoon, muihin viranomaisiin ja kunnallisiin päättäjiin. Alueyhdistys toimii yhteistyössä lasten ja nuorten hyväksi toimivien tahojen kanssa. Se seuraa kunnallista päätöksentekoa ja osallistuu lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen toiminta-alueellaan.

101 ideaa vanhempaintoimintaan

Yhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Lue lisää VANVARYn toiminnasta

Keskeisiä yhteistyökumppaneita jäsenistön lisäksi ovat Vantaan Kaupunki ja Suomen Vanhempainliitto.

VANVARY on Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistys. RAY tukee VANVARYn toimintaa.

 

OPPIMISEN TUEN KYSELYN RAPORTTI ON JULKAISTU!

 

Oppimisen tuen raportti.pdf