Kyselyt

Tutustu uusiin kotisivuihimme ja vastaa kyselyyn 15.12.2021 mennessä. Vastanneiden kesken arvomme neljä kahden leffalipun pakettia Finnkinon elokuvateattereihin. 

Palkinnot arvotaan 16.12. ja voittajille ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

Siirry uusia kotisivuja koskevaan kyselyyn

Sisäilmakysely avulla VANVARY kartoittaa koulujen ja päiväkotien sisäilmatilannetta käyttäjien näkökulmasta. Oikean tilannekuvan saamiseksi on tärkeää saada mahdollisimman totuudenmukaisia vastauksia. 

Siirry sisäilmakyselyyn