Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyömalli Vantaalla

VANVARY auttaa kouluja ja päiväkoteja uusien vanhempainyhdistysten perustamisessa ja tukee jo toiminnassa olevia jäsenyhdityksiä tarvittaessa. Jäsenistölle järjestetään tapaamisia ja koulutuksia vaihtelevin teemoin. 

VANVARY toimii aktiivisena kuntatason kodin ja koulun yhteistyön kehittäjänä ja kekustelukumppanina.  Säännöllisissä KASOn (Kasvatuksen ja oppimisen toimiala) ja VANVARYn yhteistapaamisissa keskustellaan ajankohtaisita asioita ja tuodaan vanhempien näkemystä kaupungin päätöksenteon tueksi.