Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyömalli Vantaalla

VANVARY toimii aktiivisena kuntatason kodin ja koulun yhteistyön kehittäjänä ja kekustelukumppanina.  Säännöllisissä KASOn (Kasvatuksen ja oppimisen toimiala) ja VANVARYn yhteistapaamisissa keskustellaan ajankohtaisita asioita ja tuodaan vanhempien näkemystä kaupungin päätöksenteon tueksi.

Yhteistö kaupungin kanssa on kuvattu kokonaisuudessaan kaupungin sivuilla: Kodin ja oppimisen yhteistyö | Vantaa . Yhteistyön periaatteet ja toimintatavat on avattu Kodin ja oppimisen yhteistyömallissa, jonka Kasvatuksen ja oppimisen lautakunta on hyväksynyt marraskuussa 2022. 

VANVARY auttaa kouluja ja päiväkoteja uusien vanhempainyhdistysten perustamisessa ja tukee jo toiminnassa olevia jäsenyhdityksiä tarvittaessa. Jäsenistölle järjestetään tapaamisia ja koulutuksia vaihtelevin teemoin.