Sisäilmakysely

Kyselyn avulla VANVARY kartoittaa koulujen ja päiväkotien sisäilmatilannetta käyttäjien näkökulmasta. Oikean tilannekuvan saamiseksi on tärkeää saada mahdollisimman totuudenmukaisia vastauksia.

Jos teillä on lapsia useammassa koulussa tai päiväkodissa, täyttäkää jokaisesta oma lomake.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään kokonaisuutena, kun etsitään ratkaisuja sisäilmaongelmiin. Kyselyn perusteella voidaan esimerkiksi havaita luokkatiloja, joita tulisi tutkia tarkemmin.

VANVARY ei julkaise yksittäisten vastaajien tietoja. Mikäli toivotte VANVARYltä henkilökohtaista yhteydenottoa, lähettäkää viesti sisäilmatoimikunnalle sähköpostitse. Yhteystiedot löytyvät sisäilmatoimikunnan sivulta.

Sisäilmakysely 

3. Onko oppilaalla esiintynyt seuraavia oireita viimeisen 2 viikon aikana?
4. Kuinka pitkään arvioitte oireiden jatkuneen?
5. Helpottavatko oppilaan oireet koulun loma-aikoina ja/tai viikonloppuisin?
6. Ovatko oireet vaatineet lääkärissä käyntiä?
7. Jos vastasitte kyllä, kenen puoleen olette oireisiin liittyen kääntyneet?
8. Kenelle olette ilmoittaneet oppilaan sisäilmaoireista?

9. Vaikeuttavatko sisäilmaoireet lapsenne elämän seuraavia osa-alueita? (1=vähän, 6=paljon)

10. Ovatko sisäilmaoireet vaatineet erityisjärjestelyitä oppilaan koulunkäyntiä koskien koulussa tai kotona?
11. Oletteko vastanneet tähän kyselyyn aikaisemmin?