Yhteistyötä: KUTSU TUTKIMUKSEEN

1.4.2015

Etsimme 13–17 -vuotiaiden nuorten vanhempia mukaan nuorten  alkoholinkäyttöä koskeviin ryhmähaastatteluihin.

Haastattelut liittyvät Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden  laitoksella käynnissä olevaan vertailevaan tutkimukseen nuorten  juomiskulttuureista ja aikuisten reagoinnista nuorten juomiseen Suomessa ja Italiassa. Kummassakin maassa nuorten  juomiskäyttäytymisessä on tapahtunut kiinnostavia muutoksia –  suomalaisten nuorten juominen vähenee, kun taas Italiassa se lisääntyy – ja erityisesti Italiassa media on reagoinut aiheeseen voimakkaasti. 

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa haastattelimme 15-vuotiaita nuoria  Helsingin ja Torinon alueen kouluissa.

Ryhmähaastattelussa osallistujien tehtävänä on katsoa nuorten  juomiseen liittyviä elokuvakatkelmia ja keskustella niistä toisten  osallistujien kanssa tukikysymysten avulla. Haastattelun kesto on noin  puolitoista tuntia.

Kuhunkin ryhmäkeskusteluun osallistuu 4-6 henkilöä ja keskustelu kestää noin 1,5 tuntia. Haastattelut järjestetään  Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella, Kaisaniemessä  (Unioninkatu 35).

Voit ilmoittautua itsellesi sopivimpaan ryhmään seuraavan linkin kautta:

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/59269/

Haastattelu on luottamuksellinen

Osallistujien henkilöllisyys ei tule esiin missään tutkimuksenteon tai raportoinnin vaiheessa. Haastattelut  äänitetään puhtaaksikirjoitusta varten.  Osallistujat saavat ilmoittautumisen jälkeen sähköpostitse tarkat  saapumisohjeet. Jokainen osallistuja saa palkkioksi kaksi elokuvalippua.

Tutkimuksen tarkoituksena on

lisätä tietoamme nuorten  alkoholinkäyttöön vaikuttavista tekijöistä vertailevan näkökulman ja  laadullisen tutkimusotteen avulla. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää nuorille suunnatun päihdevalistuksen suunnittelussa. 

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia.

Tervetuloa mukaan!

Jos haluat lisätietoja tai keskustella tutkimuksen aiheesta tarkemmin,  voit soittaa tai ottaa yhteyttä sähköpostitse.

VTT Anu Katainen

Images of adolescent drinking in Finland and Italy -hankkeen  vastuullinen tutkija

anu.h.katainen@helsinki.fi

p. 02941 23891/050-5710055

PL 18

00014 Helsingin yliopisto