VANVARY ja VOAY toteuttavat oppimisen tuen kyselyn

22.1.2018 klo 07:00

Kysely oppimisen tuen toteutumisesta Vantaalla

 

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys ry ja Vantaan opettajien ammattiyhdistys toteuttavat tänä keväänä yhteistyössä kyselyn oppimisen tuen toteutumisesta Vantaalla. 

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa miten oppimisen tuki toteutuu eri puolilla Vantaata. Tuen riittämättömyys ja liian pienet resurssit voivat näkyä sekä oppilaiden että opettajien kuormittumisena. 

Oppimisen tuen tilannetta kartoitetaan kolmella kyselyllä, jotka on suunnattu vanhemmille, alakoulussa työskenteleville ja yläkoulussa työskenteleville. Esimerkiksi jos olet Vantaalla koulussa työskentelevä vantaalainen kahden lapsen vanhempi, vastaat kolmeen kyselyyn eli oman työsi näkökulmasta sekä molemmista lapsista erikseen. Tämä johtuu siitä, että oppimisen tuki on hyvin moninaista ja tuen tilanne voi näyttäytyä jopa saman perheen lasten kohdalla hyvin erilaisena. Mikäli työskentelet sekä alakoulussa että yläkoulussa, täytä molemmat kyselyt.

Vastaukset annetaan nimettöminä ja mikäli niistä on tunnistettavissa oppilaitos, opettaja, luokka tai oppilas tullaan nämä tiedot käsittelemään salassapidettävinä.

Kiitos osallistumisesta kyselyyn!

 

Linkit eri kyselyihin. Vastaa jokaisesta lapsesta erikseen:

 

KYSELY VANHEMMILLE

KYSELY ALAKOULUSSA TYÖSKENTELEVILLE

KYSELY YLÄKOULUSSA TYÖSKENTELEVILLE

 

Kysymykset koskien oppimisen tuen kyselyä: perusopetustoimikunta.vanvary(at)gmail.com