VANVARY.n ja VOAY.n oppimisen tuen kysely raportti julkaistaan huhtikuun lopulla.

17.4.2018

VANVARY ja VOAY toteuttivat kyselyn oppimisen tuen toteutumisesta vantaalaisissa kouluissa. Tulokset julkaistaan huhtikuun lopussa näillä sivuille.