VANVARY.n ja VOAY.n oppimisen tuen kysely raportti julkaistu.

5.5.2018

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys (VANVARY) ry:n perusopetustoimikunta toteutti yhdessä Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen (VOAY) kanssa kyselyn vanhemmille ja opettajille Vantaalaisissa kouluissa tarjottavan kolmiportaisen tuen saavutettavuudesta ja tuen riittävyydestä.

Oppimisen tuen tilannetta kartoitettiin kolmella kyselyllä, jotka oli suunnattu vanhemmille, alakoulussa työskenteleville ja yläkoulussa työskenteleville. 

Kiitos osallistumisesta kyselyyn!

https://vanvary-fi-bin.directo.fi/@Bin/9bb19caa307669a4d1c1073c874dffd1/1583944545/application/pdf/17897416/Oppimisen%20tuen%20raportti.pdf