Vantaalainen vuoden vanhempaintoimija 2015 on Kanniston koulun vanhemmat ry

31.10.2015


Kanniston koulun vanhemmat ry on edistänyt omalla toiminnallaan hyvää yhteistyötä sekä lasten ja nuorten hyvinvointia!

Yhdistys ja siinä toimivat aktiiviset vanhemmat tukijoukkoineen on erinomainen esimerkki siitä, mitä aktiivisesti ja vastuullisesti toimiva vanhempainyhdistys voi saada aikaan. Yhdistys on tehnyt hyvää ja vaikuttavaa yhteistyötä kaikkien osapuolten hyväksi. Ei vain lasten ja nuorten perheineen, vaan myös kouluhenkilökunnan hyväksi.

Sisäilmaongelmat kouluissa ja päiväkodeissa on laaja valtakunnallinen ongelma, josta on vaiettu liian pitkään. Yhdistys on osoittanut rohkealla ja määrätietoisella toiminnallaan sen, mitä joukko aktiivisia vanhempia voi saada aikaiseksi ja toimia samalla esimerkkinä yhteisten toimintamallien muuttamiseksi. Sillä on merkitystä, millaisia päätöksiä Vantaalla tehdään.

Onnea Kanniston koulun vanhemmat ry:lle, vuoden 2015 vantaalaiselle vanhempaintoimijalle!

Vantaalla 31.10.2015

VANVARY ry


Tunnustus  jaettiin nyt ensimmäisen kerran. Kunniakirja luovutettiin VANVARY-toimintapäivässä Vantaan Superparkissa 31.10.2015.

Vantaalainen vuoden vanhempaintoimija

HUOM! Suomen Vanhempainliitto julkaisee Kanniston koulun vanhemmat ry:n haastattelun marraskuussa. Siinä yhdistys kertoo toiminnastaan sekä yhteistyöstä vanhempien ja eri sidosryhmien kanssa. Olehan kuulolla!