HELVARY, KokoEspoo ja VANVARY yhdessä: opetusryhmien maksuttomista matkoista leikkaaminen on tehotonta ja vaarallista

31.10.2022

Pääkaupunkiseudun vanhempainyhdistysten kattojärjestöjen kirje HSL:n hallitukselle

HELVARY, KoKo Espoo ja VANVARY ovat huolissaan seuranneet HSL:n aikeita lopettaa koululaisryhmien maksuttomat matkat sekä argumentointia, jolla päätösesitystä perustellaan. Maksuttomat koululaisryhmien matkat tulee ehdottomasti säilyttää seuraavista syistä:

1. Maksuttomien matkojen kustannusvaikutukset HSL:lle ovat olemattomat

Maksuttomista koululaismatkoista ei aiheudu HSL:lle käytännössä kuluja, koska koululaisryhmät matkustavat matalan käyttöasteen tunteina hyödyntäen joka tapauksessa liikennöitäviä vuoroja. Koululais- opiskelija- ja varhaiskasvatusryhmien matkoille ei voida laskea kustannusvaikutusta, koska maksuttomuuden poistuessa kyseiset matkat jäävät tekemättä. Koulujen ensi vuoden budjetit on jo tehty, eikä matkoihin ole varattu rahaa.

2. Opetuksen ja koulutuksen resursseja ei saa leikata

Matias Pajusen esitys koululaismatkojen korvaamisesta kaupunkien koulutuksen toimintarahoista ns. könttämaksuina vähentäisi merkittävästi kaupunkien lapsiin ja nuoriin kohdennettua resurssia – yhteensä 1,1 M€. Helsingin, Vantaan ja Espoon kasvatuksen ja koulutuksen resurssit ovat jo nyt liian vähäiset, eivätkä ne tälläkään hetkellä riitä mm. inkluusion ja oppimisen tuen tosiasiallisiin tarpeisiin. HSL:n budjetin vajauksen täydentäminen pääkaupunkiseudun lapsille ja nuorille kohdennetuista resursseista on lyhytnäköistä, eikä lasten oikeuksien toteutumisen kannalta perusteltua.

3. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen käyttöastetta ei ole syytä vähentää

Maksuttomuuden poistamisella olisi suora vaikutus siihen, kuinka tehokkaassa käytössä kaupunkien kulttuuri- ja liikuntapalvelut ovat. Maksuttomat matkat ovat mahdollistaneet niiden käytön aikana, jolloin käyttäjämäärät ovat olleet alhaisia. Liikuntatuntien sisältö kapenee, koska mahdollisuus hyödyntää kauempana sijaitsevia liikuntapalveluita poistuu kokonaan. Myös museoiden ja muiden kulttuuripalvelujen käytössä palataan tilanteeseen, että vain keskusta-alueilla sijaitsevien koulujen oppilaiden on mahdollista hyödyntää niiden tarjontaa opetuksessa.

4.  Segregaatiota on ehkäistävä ja yhdenvertaisuutta edistettävä

Pääkaupunkiseudun kouluverkko on maantieteellisesti laaja ja koulujen mahdollisuudet hyödyntää kaupunkien eri palveluja osana opetustaan ovat hyvin erilaisia. Koululaisryhmien maksuttomuuden poistaminen lisäisi alueellista eriarvoisuutta. Niin tutkimus kuin opettajien kokemukset kertovat, että on lapsia, jotka eivät koskaan liiku omalta asuinalueeltaan. Opetukseen sisällytettyjen matkojen merkitys segregaation vähentämisessä on merkittävä.

HSL ei voi yhtiönä toimia missään päätöksenteossa pelkästään markkinatalouden periaatteiden mukaisesti, vaan sen on otettava huomioon toimintansa monenlaiset sosiaaliset vaikutukset. HSL on kuntayhtymä, jonka tehtävä on palvella alueen asukkaita. Yli miljoonan ihmisen liikuttaminen pääkaupunkiseudulla ei todennäköisesti koskaan tule olemaan kannattavaa liiketoimintaa. Siksi olisi toivottavaa, että HSL:n johto lipunhintojen korottamisen sijaan miettisi aidosti uusia avauksia, joilla joukkoliikenne saataisiin mahdollisimman houkuttelevaksi ja toimivaksi. Kassan täyttäminen kuntien koulutus- ja varhaiskasvatusrahoista on hölmöläisten hommaa, jossa kunnanvaltuustoissa istuvat HSL:n hallituksen jäsenet siirtävät rahaa taskusta toiseen.

Pääkaupunkiseudun lapset ansaitsevat jokaisen heihin jo budjetoidun euron sekä maksuttomat matkat opetusryhmien kanssa. Pääkaupunkiseudun vanhempien puolesta haluamme muistuttaa, että lasten ja nuorten yhdenvertaisuus ja hyvinvointi on kaikkien asia, myös HSL:n.


Helsingin Vanhemmat ry HELVARY

KokoEspoo ry, Espoon koulukohtaisten vanhempainyhdistysten kattojärjestö

Vantaan vanhempainyhdistysten alueyhdistys VANVARY ry